หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
 
คณะผู้บริหาร
 


นายประสิทธิ์ นาคเมฆ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะแบก
 


นายทองแดง มุกดา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะแบก
 


นายเทพ หอมรื่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะแบก
 


นายหัส เดชะผล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
 
 

Wangtabaek Subdistrict Administrative Organization
 
 
     
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
คู่มือประชาชน
 
  เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
   
     
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย