หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว ไร่อ้อย ข้าวโพด ปลูกมันสำปะหลัง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
ประชาชนตำบลวังตะแบกนับถือศาสนาพุทธ ตำบลวังตะแบก
มีวัด จำนวน 4 แห่ง ได้รับการจัดตั้งให้เป็น วัดโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ดังนี้

วัดราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านวังตะแบก

วัดเกตุวารีวิปัสสนา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยน้ำใส

วัดหนองแขมวนาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขม

วัดหนองศรีไพรัตน์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองศรีไพรัตน์
 
ภูมิอากาศ
 
ลักษณะภูมิอากาศ โดยที่ตั้งจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของตำบลวังตะแบก สามารถที่จะรับลมมรสุมตะวัน ตกเฉียงใต้จากอ่าวเบงกอลและอ่าวไทย ถึงแม้จะมีเทือกเขาถนนธงชัย ทอดขวางทิศทางลมจากทะเลอันดามันใน ระดับต่ำอยู่บ้างก็ตาม แต่เนื่องจากเทือกเขาไม่สูงนัก กระแสลมที่มีความชื้น ยังคงล่วงล้ำเข้าถึงตำบลวังตะแบกได้บ้าง ทำให้ฤดูฝนมีฝนตกมากพอควร อีกประการหนึ่งตำบลวังตะแบก ถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาคเหนือก็ตามแต่ตั้งอยู่ในละติจูดที่ต่ำ ฉะนั้น ในฤดูหนาวจึงไม่หนาวมากนัก และในฤดูร้อนก็ไม่ร้อนมากนัก
 
ภูมิประเทศ
 
ตำบลวังตะแบก มีลักษณะของพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลาดจาก
ด้านทิศตะวันออกของตำบลหนองหัววัวไปยังทิศ ตะวันตกของตำบลวังตะแบก ทิศตะวันตกของตำบลวังตะแบกส่วนใหญ่ จะเป็นพื้นที่
ทำนาและทางทิศตะวันออกของตำบลวังตะแบกจะปลูกพืชไร่
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
       

ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ำผู้สูงอายุ
เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน

ช่วงดือนกันยายน – ตุลาคม งานวันสารทไทย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ ปราชญ์ชาวบ้าน
 
นายเทียบ ชูแผ้ว หมู่ที่ 1 มีความรู้เกี่ยวกับประวัติตำบล
วังตะแบก อดีตครูใหญ่ชั้นเอกโรงเรียน
ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร
 
นางทองเล็ก คงทิม หมู่ที่ 3 ปราชญ์ชาวบ้านด้านจักรสาน
 
นางประทีป มุกดา หมู่ที่ 3 ปราชญ์ชาวบ้านด้านจักรสาน
 
นายรอน เกษมี หมู่ที่ 5 ปราชญ์การปลูกอ้อย
 
นายปรีชา บุญส่ง หมู่ที่ 8 ปราชญ์ชาวบ้านด้านการปลูกข้าว
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
พื้นที่ตำบลวังตะแบกอยู่ในเขตจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอพรานกระต่าย ได้ดำเนินการติดตั้ง ไฟฟ้าแรงสูงระบบ 22 KV. และไฟฟ้าแรงต่ำระบบ 400/230 V. แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตะแบก ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ได้ครบ
ทุกหมู่บ้าน
 
 
 
     
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
คู่มือประชาชน
 
  เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
   
     
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะแบก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-021-216

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10