หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๗๑-๐๐๖ สายบ้านคุยประดู่ หมู่ที่ ๗ บ้านไร่สุขุม ตำบลห้วยยั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นที่ 1 บ้านหนองศรีไพรัตน์-บ้านทุ่งมัดใต้ บริเวณบ้านนายสุรกิจ คำเผือก เส้นที่ 2 บ้านหนองศรีไพรัตน์ บริเวณบ้านนายแสวง ภู่จีน หมู่ที่ 9 บ้านหนองศรีไพรัตน์ ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]ซื้อซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1,298 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นที่ 1 บ้านหนองศรีไพรัตน์-บ้านทุ่งมัดใต้ บริเวณบ้านนายสุรกิจ คำเผือก เส้นที่ 2 บ้านหนองศรีไพรัตน์ บริเวณบ้านนายแสวง ภู่จีน หมู่ที่ 9 บ้านหนองศรีไพรัตน์ ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น และเอกสารประกอบการประชุมสภา อบต.วังตะแบก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักงานปลัด จำนวน 14 รายการ เพื่อซ่อมแซมอาคารหอประชุมและห้องน้ำ ภายนอกอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ