หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 0023.3/ว 1167 การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (ดู : 1)  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
กพ 0023.4/ว155 แจ้งขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม (ดู : 7)  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
กพ 0023.5/ว 1122 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภั (ดู : 9)  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
กพ 0023.3/ว 153 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา (ดู : 1)  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
กพ 0023.5/ว 1100 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - (ดู : 5)  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
กพ 0023.4/ว 151 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ดู : 1)  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
กพ 0023.3/ว1130 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (ดู : 5)  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
กพ 0023.6/ว 1099 แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ดู : 3) [ เอกสาร1 ]  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
กพ 0023.4/ว 148 ขอส่งรายงานวิจัย เรื่อง "การทุจริตและระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ภาค 4" (ดู : 2)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.4/ว 149 การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 1)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 150 ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ "ท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ" และกำหนดวัน เวลา นัดหมายเพื่อเข้าฝึกอบรมทักษะฟุตบอล (ดู : 2)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว1063 แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ดู : 1)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
 
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 1357
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 

Wangtabaek Subdistrict Administrative Organization
 
 
     
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
คู่มือประชาชน
 
  เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
   
     
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะแบก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-021-216

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10