หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก จัดตั้งหรือยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ตามประ กาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลง วันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลใช้บังคับในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540)
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 2 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร มีขนาดพื้นที่ 54.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,521 ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองจิก , ต.คลองพิไกร อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองหัววัว ต.คลองห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ต.หนองหัววัว
ต.คลองห้วยยั้ง
อ.พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร
ตำบลวังตะแบก
ต.หนองจิก ,
ต.คลองพิไกร
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,190 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 2,621 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50

หญิง จำนวน 2,569 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50
ความหนาแน่นเฉลี่ย 95.54 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านวังตะแบก 204 186 390
2 บ้านทุ่งเมือง 307 327 634
3 บ้านห้วยน้ำใส 379 369 748
4 บ้านทุ่งมะหว้า 337 306 643
5 บ้านวังมะค่า 296 316 612
6 บ้านหนองเสือโฮก 323 240 472
7 บ้านคุยประดู่ 385 379 764
8 บ้านหนองแขม 183 174 357
9 บ้านหนองศรีไพรรัตน์ 144 137 281
10 บ้านทุ่งมัดใต้ 154 135 289
รวมทั้งหมด 2,621 2,569 5,190
 
 
     
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
คู่มือประชาชน
 
  เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
   
     
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะแบก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-021-216

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10