หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
 
ข่าวสาร อบต.
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจ้างโครงการตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ประกอบกับมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ลำดับที่ 2  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  ปริมาณงาน ต่อเติมอาคารขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นเป็นไปตามแบบแปลน และประมาณการราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบกกำหนด) งบประมาณตั้งไว้ 231,000  บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อผู้มีอาชีพรับจ้างงานโครงการดังกล่าวทราบ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ wtb.go.th หรือสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มี.ค. 2565 เวลา 12.16 น. โดย กองคลัง อบต.วังตะแบก

ผู้เข้าชม 253 ท่าน

 
 
 
     
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
คู่มือประชาชน
 
  เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
   
     
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะแบก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-021-216

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10