หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
 
ข่าวสาร อบต.
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุยประดู่ ถึง บ้านวังมะค่า (เลียบคันคลองน้อย) หมู่ที่ ๗ บ้านคุยประดู่ ตำบลวังตะแบก  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/11064 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบรายละเอียดประกอบการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสแหล่งของเงิน 6511420 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/11064 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 38 รหัสงบประมาณ 15008380002004200Cป3 รหัสกิจกรรมหลัก 15008658580000000 เลขที่ใบจัดสรร 17453/2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุยประดู่ ถึง บ้านวังมะค่า (เลียบคันคลองน้อย) หมู่ที่ ๗ บ้านคุยประดู่ ตำบลวังตะแบก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๙๖.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นเป็นไปตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท)) และประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบกกำหนด)  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 500,000.- บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน.-) นั้น

จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อผู้มีอาชีพรับจ้างงานโครงการดังกล่าวทราบ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ wtb.go.th หรือสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศ  ณ  วันที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2565 เวลา 12.19 น. โดย กองคลัง อบต.วังตะแบก

ผู้เข้าชม 192 ท่าน

 
 
 
     
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
คู่มือประชาชน
 
  เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
   
     
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะแบก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-021-216

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10