หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
 
ข่าวสาร อบต.
 

 
กิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ วิถีพุทธ วิถีไทย (Concentration of Way Buddhist Thailand Project) องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพช  
 

๑. หลักการและเหตุผล
สมาธิ คือ ความสงบ สบาย และให้ความรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนากำหนดเอาไว้เป็นข้อควรปฏิบัติ เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุข ไม่ประมาท เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ และปัญญา อันเป็นเรื่องไม่เหลือวิสัย และทุกคนสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆ ซึ่งพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทย  ที่มีคนนับถือมากที่สุด  
ดังนั้น  เพื่อให้ผู้บริหาร  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน  เป็นการพัฒนาจิตใจปลูกฝังคุณธรรม และทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ วิถีไทย สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก    จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ วิถีพุทธ วิถีไทย  โดยการนั่งสมาธิทุกวันพุธ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น.
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑  เพื่อให้ผู้บริหาร  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ได้ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน
๒.๒  เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้บริหาร  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก และทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๓. กลุ่มเป้าหมาย
      ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ทุกคน
๔. สถานที่ดำเนินการ
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก  ตำบลวังตะแบก  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2564 เวลา 14.57 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.วังตะแบก

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
 
     
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
คู่มือประชาชน
 
  เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
   
     
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะแบก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-021-216

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10