หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
 
ข่าวสาร อบต.
  
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก   เรื่องการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. ๒๕63เมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก จำนวน  2 โครงการ รายละเอียดดังนี้
1. โครงการก่อสร้าง Box Culvert พร้อมประตูปิด เปิด บริเวณปากคลองวังครก สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสือโฮก ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ปริมาณงาน ก่อสร้าง Box Culvert พร้อมประตูปิด เปิด บริเวณปากคลองวังครก  ขนาดท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.80 x 1.80 x 10.00 เมตร x 2 ช่อง และบานประตูขนาด 1.80  x 1.80 เมตร จำนวน 2 บาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ และประมาณการราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบกกำหนด)  ราคากลางที่กำหนด  394,000.- บาท  (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)  
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนบ้านคุยประดู่ ถึงบ้านนายไหม ข่ายทอง  สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๗ บ้านคุยประดู่ ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ปริมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะความยาว ๒๓๕.๐๐เมตร หูช้างขนาด ๑๐.๐๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท) และประมาณการราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบกกำหนด) ราคากลางที่กำหนด 400,000.- บาท  (สี่แสนบาทถ้วน.-)  

จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อผู้มีอาชีพรับจ้างงานโครงการดังกล่าวทราบ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ wtb.go.th หรือสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 12.47 น. โดย กองคลัง อบต.วังตะแบก

ผู้เข้าชม 260 ท่าน

 
 
 
     
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
คู่มือประชาชน
 
  เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
   
     
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะแบก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-021-216

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10